• TR
  • EN
  • RU
bizi arayın : +382 67585648

Karadağ Ekonomisi

Karadağ finansal istikrar açısından mercek altına alındığında ülkede ki ekonomik iklimin Balkanlardaki tüm komşularından daha düzenli olduğu ve aynı zamanda daha hızlı ivme kazandığı görülüyor. Son 15 yıllık mali tablolara bakıldığında toplam dönen para hacminin stabil olarak genişlemekte olduğu açık. Bu duruma en çok katkı sağlayan faktörler arasında artan turist sayısına bağlı turizm gelirleri, altyapı hizmetleri sayesinde gelişen Karadağ inşaat sektörü, çok sayıda teşvik ile desteklenen tarım üretimi ve enerji piyasası başı çekiyor.

Karadağ Merkez Bankası verileri uygulanan teşvik ve para politikalarının ivedilikle işleyen bürokrasi sayesinde başarılı olduğunu ve yabancı firmaların ülkeye önemli ölçüde yatırım getirdiğini belirtiyor. Ayrıca son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu’dan ülkeye göçmen olarak yerleşen kişilerin ekonomiye orta ölçekli olarak gayrimenkul gelir katkısı önemli.

Karadağ Güncel Enflasyon Verileri2008 ve 2009 yıllarında dünya çapında yaşanan global kriz tüm bölgeleri etkisine aldığı için ülkeye yatırım yapan yabancı aktörlerin çekimser davranmaları Karadağ’ın hedeflerini de kısa süreli olarak yavaşlatmıştır. Fakat küresel krizden diğer ülkelere göre daha az oranda etkilenen Karadağ, kriz sonrası olumsuz etkileri hafifletecek etkili politikalar uygulamış ve finansal gelişimini daha da artırarak yoluna devam etmiştir.

Uzun ve kısa dönem para plan politikalarının başarılı sonuçları Karadağ’ın tek haneli enflasyon verileri ile açıkça gözlemlenmektedir.


Kaynak: Monstat

Karadağ (Montenegro) Bankacılık Sistemi ve Kredi Opsiyonları

Karadağ’da ticari bankacılık sistemi oldukça gelişmiştir. Her türlü çevrimiçi bankacılık işlemi ve yurtdışı para transferleri için çoğu banka ücretsiz hizmet vermektedir. Karadağ Merkez Bankası (CBCG) verilerine göre bankaların zorunlu rezerv oranları 2018 Aralık ayı itibariyle 251,9 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.Karadağ bankaları yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde aynı gün geri yatırmak kaydıyla herhangi bir faiz ödemeden günlük oranın korunması için belirlenen rezervin yarısına kadarını kullanabilme hakkına sahiptirler. Toplam banka mevduatlarının ortalama tutarına zorunlu rezerv şartı getirilmiştir.

Karadağ bankaları kendi vatandaşlarının haricinde yabancı kişilere de maksimum 400,000 Euro ve 25 yıl süreyle gayrimenkul kredisi sağlamaktadırlar.

Karadağ Yabancı Yatırımcı Profili

Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve tüm gelişmekte olan ülkelerden yoğun yatırım alan Karadağ’da tek bir ülkenin yatırımcı olarak hakimiyeti söz konusu değildir. Türkiye’den turizm ve inşaat sektörlerinde milyon Euro bazında yapılan yatırımların yanı sıra beyaz eşya, kıymetli mücevherler ve çeşitli gıda kollarında yüksek meblağlarda ithalat yapılmaktadır.Karadağ Vergi Sistemi

Karadağ vergi sistemi Avrupa’da ki en düşük oranlara sahiptir. Vergi kredisi uygulaması da bulunan Karadağ (Montenegro)’da gelişmemiş bölgelere yönelik kurumlar vergisinden muaf olma (maksimum 3 yıl boyunca) gibi teşvik programları mevcuttur. Eğer yatırım sermayesinden elde edilen gelir ile yeni menkul kıymetlere yatırım yapılıyorsa elde edilen kazanç vergilendirilmemektedir.Karadağ’da Tarım Ekonomisi ve Hayvancılık

Her yıl bütçesi artırılan tarım bütçesinin 2019 yılı değeri Karadağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından 52,4 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Ülkede tarım ve hayvancılığa (özellikle süt ürünleri) büyük önem verilmekte ve geliştirilmesi için pek çok teşvik sağlanmaktadır. Destek amaçlı fonlar hem yerli hem de Avrupa Birliği ülkeleri tarafından hazırlanmaktadır. Bakanlık ayrıca arsa sahipleri ve üreticiler ile direk temasa geçip fonların elverişli hale getirilmesini amaçlamaktadır.Karadağ’da Turizm ve Ekonomiye Katkısı

Turizm sektörü Karadağ (Montenegro) için etkili bir ekonomik istikrar aracıdır. Rekabetçi politikalar ile Adriyatik sahillerinin en güzel plajlarını tüm çevre ülkelerden daha hesaplı pazarlanması sonucu ülke hizmet veremeyeceği kadar turist çekmektedir. Özellikle Güney Karadağ şehirleri yaz ayları boyunca ülke nüfusunun (630+bin) toplam 3-4 misli kadar turist almaktadır.

Haziran 2019’da çıkarılan yeni bir yönetmelik ile Karadağ Turizm Bakanlığı ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik ek olarak 800,000 Euro tutarında yeni bir teşvik sağlayacağını duyurmuştur. Devlet tarafından sağlanan 550,000 Euro değerindeki fona, Karadağ Turizm Bakanlığı tarafından 350,000 Euro, Karadağ Ulusal Turizm Örgütü tarafından ise 200,000 Euro katkı planlanmıştır. Amaç turizm sektörüne ilgi çekerek yenilikçi atılımlarla Karadağ’ı tarihi, coğrafyası ve etnik mutfağıyla daha yaygın olarak tanıtmaktır.

Ilıman Akdeniz iklimi sayesinde Balkanlarda ve Avrupa’da rastlanamayacak coğrafi ve iklimsel olanakları bulunan Karadağ, kuzey bölgesinde ki yüksek dağlarda yer alan tesislerinde kayak gibi kış sporları için kaliteli hizmet vermektedir. Ayrıca Arnavutluk ile arasında kalan Skadar gölü ve çevresinde ki ekolojik sistem turistlerin yoğun olarak ilgisine ve bölgenin gelişmesine sebep olmaktadır.

Karadağ İthalat ve İhracat Karşılaştırması

Genç iş gücüne sahip Karadağ’ın nüfusu 630 bin civarındadır. Ülkede sanayi kolları henüz gelişme aşamasında olduğundan birçok ürünün tedariki yurtdışından ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Türkiye ile ticari hacmi her sene büyüyen Karadağ ülkemizden beyaz eşya, elektronik alet, araba parçaları gibi birçok ürün ithal etmektedir.Karadağ Altyapı Yatırımları

Altyapı ne kadar gelişirse, turizm ve inşaat sektörünün önü aynı derecede açılmaktadır. Her türlü ticari yatırımın geliştirilmesi için Karadağ hükümeti bilinçli olarak altyapı çalışmalarını son derece aktif tutmaktadır. Karadağ kuzey-güney hattında birçok yeni otoban ve bölgesel yol yapımı onaylanmış olup yine birçoğunun da inşası başlamış durumdadır. Avrupa Birliği 2019 yılında Karadağ’da dijital altyapı ve demiryollarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 3.6 milyon Euro ödenek tahsis etmiştir. Ayrılan ek fonlar Bar-Golubovci ve Bar-Vrbnica demiryollarının yeniden inşa edilmesi ve kırsal alanda daha iyi internet hizmeti için gerekli altyapının kurulmasında kullanılacaktır.

Karadağ İstikrarlı Olarak Büyüyor

Büyüme, istihdam artışı, ödemeler dengesi ve fiyat istikrarı açısından sürekli olarak pozitif dengesini koruyan Karadağ’ın ekonomik başarısı yurtdışından birçok küresel yatırımcının Montenegro pazarında yer almak için birbirleriyle yarışmasına yol açıyor. Detaylı Karadağ ekonomik raporları ve tüm sektörleri kapsayan detaylı piyasa analizlerine ulaşmak için bizimle temasa geçebilirsiniz.