• TR
  • EN
  • RU
bizi arayın : +382 67585648

Pazar Araştırması

Karadağ, Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Yapma Raporuna (Doing Business Report – World Bank) göre iş yapma kolaylığı açısından toplam 190 ülke arasında 42. sırada yer alarak hızlı ve kolay işleyen bürokrasisinin ülkede ticaret yapmayı kolaylaştırdığını kanıtlamıştır. İnşaat izinlerinin alınması, tapu işlemleri, krediye erişim, hızlı başvuru, vb. gibi konularda tanınan kolaylıklar yabancı yatırımcının önünü açmaktadır.

Ülkenin iş ortamı ve potansiyel yatırım alanları hükümetin sağladığı elverişli ekonomik ortam sayesinde gelişime açıktır. Türkiye’den yüzlerce küçük ve büyük ölçekli firma Karadağ (Montenegro)’ da önemli girişimlerde bulunmaktadırlar. Ülke genelinde Türk firmaların yatırımları 2017 yılı itibariyle 201 milyon ABD dolarını aşmıştır.Karadağ’da Ormancılık ve Mobilya Sektörü

Karadağ’da ormanlar 627,168 hektarlık büyük bir alan kaplamaktadır. Mobilyacılık sektörü için çok elverişli olan bu alanın üçte biri hammadde olarak kullanıma açıktır. Türkiye ise Avrupa’da mobilya üretiminde lider ülke olmasına karşın Karadağ ile bu konuda karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi konusunda henüz başarılı bir çalışma yapamamıştır. İki ülke mobilya üretiminde ortak yatırımlar geliştirdiği takdirde mobilya sektörünün yönünü dünya çapında etkileyecek kapasite bulunmaktadır. Karadağ’ da orman arazilerinin %67’si devlete aittir.


Yukarıda ki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye bu konuda kompetan olmasına rağmen Karadağ’ın mobilya ihtiyacının sadece %2’si gibi çok küçük bir oranı karşılamaktadır. Karadağ’da mobilya üretimi ve ithalatı henüz olgunlaşmamış fakat güçlü potansiyele sahip bir pazardır.

Karadağ’da Tarım ve Hayvancılık

Ülkenin yüzölçümünün %38’ini bereketli tarım alanları oluşturmaktadır. Bu tarım alanlarının %65’i ise özel mülkiyete aittir. En çok yetiştirilen ürünler başında mısır, patates, üzüm ve buğday gelmektedir. Bu ürünler mevcut tarım alanlarının sadece %12’sinde yetiştirilmektedir yani ülkede tarım sektöründe yatırım için büyük bir boşluk vardır.

Hayvancılık konusunda ise koyun, keçi ve sığır üretimi ön plandadır. Balıkçılık ve bal üretiminin de ülke ekonomisine katkısı önemlidir ama arzu edilen seviyede değildir. Karadağ hükümeti hayvancılık ve tarım sektörlerine yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük ölçekli teşvikler tasarlamıştır. Özellikle süt ve yan ürünlerine yatırımı teşvik edecek kolaylıklar sağlamaktadır.

Karadağ’da yetiştirilen diğer önemli sebze ve meyveler arasında yenilebilir mantarlar, yaban mersini, zeytin, elma, erik, salatalık, domates ve biber vardır.

Karadağ’ın Alt Yapı Gelişimi ve Pazara Etkisi

Bir ülkenin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için ülkenin tüm bölgelerinin birbirine modern yollar ile bağlanması şarttır. Karadağ hükümeti bu konuda önemli atılımlar yapmış ve ülke genelinde izole hiçbir noktanın kalmaması için gerekli otoban ve bölgesel yol planlarını tasarlamıştır. Avrupa Birliği alt yapı düzenlemeleri için Karadağ’ a destek amaçlı çeşitli fonlar açmıştır. IMF verilerine göre Karadağ, inşa edilen yollar ve gelişen turizm sayesinde 2017 yılında 4.4 oranında büyüme kaydetmiştir.

Ülkenin ilk otobanı Çinli bir firma tarafından 2015-2019 yılları arasında inşa edilmiştir. 41 km uzunluğundaki otoban başkent Podgorica’yı Kolasin’e bağlamaktadır.

Karadağ (Montenegro) Yabancı Yatırımcı Hakları

Karadağ’da yerli ve yabancı yatırımcılar arasında (tüzel veya gerçek) hiçbir ayrımcılık yoktur. Yabancı yatırımcılar Karadağ vatandaşları ile eşit haklara sahiptirler. Vergi ve istihdam teşviklerinden yerli ve yabancılar aynı haklar kapsamında faydalanırlar. Gayrimenkul alım-satım hakları ve vergi oranları da yine hem Karadağ vatandaşları hem de yabancılar için aynı şekilde uygulanır.

Türk Şirketleri için Potansiyel Yatırım Alanları

• Turizm
• Enerji
• Gıda üretimi
• Beyaz eşya üretimi
• Ormancılık
• Hayvancılık
• Tekstil
• Transport

Gelişmemiş Belediyelerin Uyguladığı Vergi Teşvikleri

Kuzey Karadağ’da yer alan gelişmemiş belediyeler bölgelerinde yeni kurulan firmalara vergi muafiyeti ve vergi kredisi şeklinde teşvikler sunmaktadır. Bu bölgelerde kurulan yeni üretim tesisleri 8 yıl boyunca vergiden muaf tutulmaktadırlar. Bu sekiz yıllık dönem için belirlenen maksimum vergi muafiyeti oranı 200,000 Euro’dur. Tarım, nakliye, balıkçılık, çelik üretimi ve ikram tesisleri bu muafiyetten yararlanamazlar.


Karadağ yatırım teşvik ajansı, 2007 ve 2018 yılları arasında Türk firmaların Karadağ’a 165 milyon Euro üzerinde yatırım yaptığını açıklamıştır.

Otel, Pansiyon ve Restoran Yatırımları

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Karadağ’da devlet tarafından imara açılmış yeni birçok alan Türk yatırımcıları bekliyor. Planlanan marina, otel, rezidans ve mağaza için tasarlanan bütçe toplamda 1 milyar Euro’nun üzerindedir. Hem inşaat firmaları hem de turizm yatırımcıları için bulunmaz bir değer arz eden bu bölgeler önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlanacaktır.

Coğrafi konumu itibariyle Karadağ Avrupa’nın en uzak merkezine sadece 2 saat uçuş mesafesinde. Bu durum ülkeye gelen turist sayısının her sene katlanarak artmasına yol açıyor. Aynı zamanda ülkemizden de Karadağ’a sürekli artan bir ziyaretçi kitlesi mevcut. Karadağ’ın Türklere vize uygulaması olmaması ve bölgeyle olan tarihi ve kültürel bağlarımız ağırlıklı olarak yaz aylarında çok sayıda vatandaşımızın Karadağ’ı ziyaret etmesine katkıda bulunuyor.

Karadağ’da Yatırımlık Gayrimenkul

Kira gelirlerinin çok yüksek olduğu Karadağ’da gayrimenkul yatırımı yapmak size yüksek kazanç olarak dönecektir. Arsa alım-satımı, inşaat, konut alım-satımı ve kiralanması turistik bölgelerde çok karlı bir yatırım aracına dönüşmüş durumda. Ortalama kiralar Kotor, Budva gibi beldelerde 2000 Euro’dan başlamaktadır ve boş daire bulmak oldukça zordur. İkinci bir avantaj ise aldığınız gayrimenkullerin senelik %8 oranında değerlenmesidir. Karadağ’da arsa fiyatları ve inşaat maliyetleri oldukça uygundur, eğer bu sektörde tecrübeliyseniz sizin için bulunmaz fırsatlar mevcut.

Küçük Ölçekli Yatırımlar

Monstat verilerine göre 2016 yılında Karadağ’da 28,268 küçük esnaf bulunmaktadır. 2015 yılına göre %8,9, 2014 yılına göre ise %21,28 oranında artış gösteren küçük ölçekli işletmelerde çalışan personel sayısı, ülke genelinde çalışanların ¾’nü oluşturmaktadır. Karadağ hükümeti bu sektörün daha da ivme kazanması için bankacılık sistemindeki finansal enstrümanları geliştirerek kredi ve faktöring hususlarında kolaylıklar sağlamıştır. Ayrıca yeni kurulan işletmelere gelişme döneminde ücretsiz stajyer bulma hizmeti de vermektedir.

Karadağ Sanayi Üretimi

2014-2018 yılları arasında uygulanan Üretim Geliştirme Stratejileri çerçevesinde Karadağ endüstriyel politikaları rekabetçi ortamı güçlendirmeyi ve mevcut potansiyellerin elverişli olarak kullanılmasını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bunu için sanayi üretiminde ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekmek, var olan uluslararası şirketlerin işlevsel prosedürlerini kolaylaştırmak ve bu sektörlerde çalışan işçi sayısını artırmak temel amaç kabul edilmiştir. Karadağ’a herhangi bir sanayi dalında yatırım yapacak yabancı işletmeler için ucuz arsa ve tesis temini, istihdam desteği ve vergi muafiyeti olanakları devlet tarafından sunulmaktadır.

Karadağ uyguladığı stratejik teşvik yönetmelikleri ile sürdürülebilir büyüme imkânı yakalamıştır. Ekonominin gelişmesi ve yabancı yatırımcı çekebilmek için harcanan 2,184,883,984.17 Euro fonun %11.22’si Bütçeden, %1.46’sı Avrupa Birliği fonlarından, %20.94’ü kredilerden, %1.10’u bağışlardan, geri kalan %65.28’i ise özel fonlardan karşılanmıştır (MONSTAT). Kısa ve uzun vadeli büyüme hareketleri için makroekonomik düzen sağlanması ve daha fazla yabancı yatırımcının üretim, turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde yer alması planlanmıştır. Karadağ’ a yatırım yapmak için pazar diğer Avrupa ülkelerine göre en uygun hale getirilmiştir.